VIABLE ARTICLES

ติดตามเนื้อหาตามธีมต่างๆ

หัวเว่ยเผยรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต 2019″ [PR News]

หัวเว่ย เทคโนโลยี ได้เปิดตัวรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต 2019” ในงาน ASEAN Smart Cities Network Conference & Exhibition 2019 ซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพฯ  รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ...

3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์

ในยุคที่ดิจิทัลมีบทบาทกับธุรกิจหลายๆ ด้าน องค์กรน้อยใหญ่ไม่ว่าใหม่หรือเก่าล้วนมองหาเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเอง ทว่าข้อมูลจากบริษัทด้านความปลอดภัยหลายเจ้ากลับชี้ตรงกันว่าปัญหาและอุปสรรคสำคัญขององค์กรในยุค Digital Transformation คือความปลอดภัยไซเบอร์ที่ถูกละเลย ไม่ให้ควา...

ไม่เปลี่ยน ไม่รอด: บทสรุปงาน Digital Transformation is NOW พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล

ทีมงาน The VIABLE รวบรวมสรุปสาระสำคัญ อัดแน่นไปด้วยเทคนิคการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอย่างมีกลยุทธ์จากงาน Digital Transformation is NOW จากเหล่า Speakers มาไว้ในบทความนี้ไว้เป็นที่เรียบร้อย ...

AI ในวงการ Retail: หรือว่ายุคต่อไป การช้อปปิ้งจะไม่ใช่เรื่องของ “คน” แต่กลายเป็นเรื่องของ “หุ่นยนต์” ไปเสียแล้ว

Digital Disruption สร้างความสั่นสะเทือนไปทุกวงการ หนึ่งในนั้นคือ "ค้าปลีก" (Retail) อุตสาหกรรมนี้มีความเปลี่ยนแปลงสูงมาก เริ่มตั้งแต่ผู้ค้า (Retailer) ที่รูปแบบการหาเงิน-ทำกำไรเปลี่ยนไปอย่างไม่มีวันหวนคืน ยกตัวอย่างเช่น สมัยก่อนการกระจายสินค้า (distribution) ไปขายยังพื้นที่ต่างๆ คือเม็ดเงินที่สำค...

หัวเว่ยเผยรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต 2019″ [PR News]

3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์

ไม่เปลี่ยน ไม่รอด: บทสรุปงาน Digital Transformation is NOW พลิกโฉมธุรกิจด้วยแนวคิดดิจิทัล

AI ในวงการ Retail: หรือว่ายุคต่อไป การช้อปปิ้งจะไม่ใช่เรื่องของ “คน” แต่กลายเป็นเรื่องของ “หุ่นยนต์” ไปเสียแล้ว

Video or Ads 728x90

หัวเว่ยเผยรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต 2019″ [PR News]

AI ในวงการ Retail: หรือว่ายุคต่อไป การช้อปปิ้งจะไม่ใช่เรื่องของ “คน” แต่กลายเป็นเรื่องของ “หุ่นยนต์” ไปเสียแล้ว

เมื่อรัฐต้องการสอดส่องประชาชน: กรณีศึกษา “จีน” กับการติดตาม-สืบเสาะ-ล้วงเลาะข้อมูลผ่านเทคโนโลยี

AI ในวงการ HR: การประเมินผลงานและการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์

AI ในวงการ HR: ทำความเข้าใจอนาคตของโลกการทำงาน เมื่อหุ่นยนต์อาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลแทนมนุษย์