Loading...

สรุปทางเลือก-ทางรอดที่คุณต้องรู้จาก 3 สื่อดิจิทัล ในงาน ‘The 2018 Alternative : ทางเลือก ๒๕๖๑’

เราจะใช้ Data ช่วยให้ ‘พนักงานสบายขึ้น’ และมี Productivity สูงขึ้นได้อย่างไร

ยังไม่รู้ใช่ไหม ‘Big Data’ เพิ่มยอดขายและชื่อเสียงให้บริษัทของคุณได้อย่างไร