Loading...

‘BRIAN’ แพลตฟอร์มแรกของไทย วิเคราะห์การตลาด 4 แกน แบบล้วงลึกถึงคู่แข่ง

สะเทือนหน่อยนะ ‘เพจทั้งหลาย’ มาร์กออกมาพูดเอง ปีนี้ ‘เฟซบุ๊ก’ โฟกัสเรื่อง ‘เพื่อน’

ไกด์ไลน์เส้นทางบริหารจัดการแบบเข้มข้น สู่การเป็น ‘องค์กรนวัตกรรม’ ในโลกยุคใหม่