‘Wearable’ หรืออุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่บนร่างกายเป็นสิ่งที่มาเเรงในยุคปัจจุบันและกำลังขยายตัวอย่างมาก เช่น Smart Watch, Fitness Trackers ซึ่งเจ้าแห่งเทคโนโลยีน้อยใหญ่ต่างก็สร้างผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ออกสู่ตลาด โดยมีความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมิร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต รวมไปถึงรายงานอัตราการเผาผลาญแคลอรีจากการออกกำลังกาย รายงานระยะทางและความเร็ว ฯลฯ เรียกได้ว่าอุปกรณ์ชิ้นเดียวสามารถรวบรวมและบันทึกการทำกิจกรรมของคุณเอาไว้อย่างละเอียดเลยทีเดียว

จาก Wearable สู่ Biowearable

แต่ตอนนี้มี Wearable อีกทางเลือกหน่ึงกำลังจะเกิดขึ้น เมื่อมีผู้คิดค้น ‘หมึกนำไฟฟ้า’ ที่สามารถ พิมพ์ลงบนผิวหนังได้เหมือนรอยสัก’ โดยสร้างเป็นแผงวงจรบนผิวมนุษย์ ทำหน้าที่เก็บข้อมูลเช่นเดียวกันกับแผงวงจรในอุปกรณ์สวมใส่ต่างๆ ซึ่งเท่ากับว่ายกระดับ Wearable เป็น Biowearable นั่นคือ ไม่จำเป็นต้องสวมใส่อุปกรณ์ แต่ Biowearable จะติดตัวคุณอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ทำให้รู้สึกเกะกะ หรือสร้างความรำคาญแม้ในช่วงที่คุณนอนหลับ

Tech Tats : นวัตกรรมหมึกนำไฟฟ้า

การใช้หมึกนำไฟฟ้ามาทำ Biowearable นี้เรียกว่า Tech Tats (Tech Tattoos) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีรอยสักอัจฉริยะ ด้วยคุณสมบัติของหมึกนำไฟฟ้าทำให้สามารถใช้ขีดเขียนเป็นรอยสักแผงวงจรบนผิวหนัง พร้อมเชื่อมต่อกับแบตเตอรี่เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่างๆ ตามที่ต้องการได้

ซึ่งเจ้า Tech Tats สามารถออกแบบให้เหมาะสมกับความต้องการของแต่ละประเภทงานได้ และมีแนวโน้มว่าจะเริ่มใช้ในแวดวงการแพทย์ ด้านการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิต โดย Tech Tats จะส่งข้อมูลที่ได้ไปยังแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนหรือคอมพิวเตอร์ เพื่อรายงานไปยังแพทย์หรือผู้ที่ดูเเลผู้ป่วย

คนหาย มี Tech Tats ช่วยคลายห่วง

อย่างไรก็ตาม หมึกนำไฟฟ้านี้ยังอยู่ในช่วงพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้นานขึ้น มีความสามารถมากขึ้น โดยบริษัท Chaotic Moon ในสหรัฐอเมริกา และนอกเหนือจากการใช้ Tech Tats ในวงการแพทย์ยังสามารถประยุกต์ใช้กับงานประเภทอื่นๆ ได้อีกมากตามความต้องการ เช่น สร้างสรรค์ให้ทำงานเสมือนเป็นนาฬิกาอัจฉริยะ เป็น RFID หรือเป็นเครื่องระบุตำแหน่งเพื่อติดตามบุคคล โดยเว็บไซต์ Weburbanist.com (1) ระบุว่า นอกจากการใช้งานในวงการแพทย์ ยังขยายไปยังแวดวงการเงิน โดยจะช่วยลดปัญหาบัตรเครดิตหายแล้วมีคนนำบัตรไปใช้ด้วยการเชื่อมโยงกับข้อมูลธนาคาร หรือใช้ในการติดตามกระเป๋าเงินสูญหายได้

ตลอดจนการนำไปใช้กับบุตรหลาน คนชรา ที่ต้องเดินทางไปนอกสถานที่ ซึ่งจะเข้ามาช่วยลดปัญหาคนหายเพราะอาการอัลไซเมอร์ พลัดหลงกันจากการไปดูคอนเสิร์ต เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ สวนสนุก หรือสถานที่อื่นๆ ที่คนพลุกพล่าน ทั้งยังช่วยลดปัญหาคนหายจากการถูกลักพาตัว หรือจะใช้ในแวดวงทหาร โดยเมื่อทหารออกไปสู้รบแล้วได้รับบาดเจ็บ Tech  Tats ก็สามารถบอกพิกัดตำแหน่งเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อีกทางหนึ่ง (2)

โดยจุดเด่นของ Tech Tats คือ สามารถออกแบบให้เป็นเสมือนเครื่องประดับชนิดหนึ่ง จะด้วยวัตถุประสงค์ต้องการความสวยงาม หรือเพื่ออำพรางไม่ให้ใครรู้ว่ามีอุปกรณ์ติดตามตัวอยู่ก็ยังทำได้ 

Tech Tats สามารถออกแบบให้เหมาะสม
กับความต้องการของแต่ละประเภทงานได้
และมีแนวโน้มว่าจะเริ่มใช้ในแวดวงการแพทย์

มีข้อดีอีกไหมถ้าใช้ Biowearable?

เนื่องจาก Tech Tats เป็น Bio-sensor ซึ่งกำลังพัฒนาให้ทำได้ทั้งตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เป็นนาฬิกาอัจฉริยะ เป็นเซ็นเซอร์ติดตามบุคคล ฯลฯ จึงไม่ต้องมีส่วนประกอบอย่างโครงพลาสติก อะลูมิเนียม สายรัด ที่ต้องไปผลิตหรือขึ้นรูปอย่างอุปกรณ์ที่เห็นตามท้องตลาดในปัจจุบัน เท่ากับว่า หมึกนำไฟฟ้านี้ช่วยลดการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ จึงช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมได้

นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ว่า Tech Tats จะได้รับการพัฒนาให้ใช้เพื่อการยืนยันตัวตนของผู้บริโภคในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งจะทำให้โลกการค้าบนอินเทอร์เน็ตง่ายและปลอดภัยขึ้นอีกมาก ทั้งยังเป็นตัวอย่างให้ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีทั้งหลายลุกขึ้นมาสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ซึ่งอาจจะเข้ามาแก้ Pain Point ในระดับแมสหรือเฉพาะกลุ่ม เพื่อความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต

\ ENDNOTES \

(1) Bio-Wearables: Tech Tattoos Put Working Circuits on Your Skin View article
(2) Chaotic Moon Explores Biometric Tattoos For Medicine And The Military View article