Loading...

3 สตาร์ทอัพแนะกลยุทธ์ Growth Hacking และการเก็บ Data เพื่อโตแบบติดสปีด ในงาน ‘Big Data ศาสตรา Modern Marketing’

เราจะใช้ Data ช่วยให้ ‘พนักงานสบายขึ้น’ และมี Productivity สูงขึ้นได้อย่างไร

ยังไม่รู้ใช่ไหม ‘Big Data’ เพิ่มยอดขายและชื่อเสียงให้บริษัทของคุณได้อย่างไร

การใช้ Big Data ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ – ทิศทางยุคใหม่ในธนาคารกลางทั่วโลก

18 เดือนของการบ่มเพาะบริษัทไซส์ M เพื่อ IPO และนี่คือ 3 ความผิดพลาดที่เราเจอบ่อย

คว้าข้อมูลมาอยู่ในมือคุณ! ด้วย 10 กลยุทธ์รวบรวมข้อมูล เตรียมพร้อมสู่ Big Data