Loading...

เมื่อรัฐต้องการสอดส่องประชาชน: กรณีศึกษา “จีน” กับการติดตาม-สืบเสาะ-ล้วงเลาะข้อมูลผ่านเทคโนโลยี

AI ในวงการ HR: การประเมินผลงานและการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์

3 สตาร์ทอัพแนะกลยุทธ์ Growth Hacking และการเก็บ Data เพื่อโตแบบติดสปีด ในงาน ‘Big Data ศาสตรา Modern Marketing’

เราจะใช้ Data ช่วยให้ ‘พนักงานสบายขึ้น’ และมี Productivity สูงขึ้นได้อย่างไร

ยังไม่รู้ใช่ไหม ‘Big Data’ เพิ่มยอดขายและชื่อเสียงให้บริษัทของคุณได้อย่างไร

การใช้ Big Data ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ – ทิศทางยุคใหม่ในธนาคารกลางทั่วโลก