Loading...

เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบ Netflix: ทำไมถึงมีแต่คนเก่งๆ ในองค์กร

จะรักษาคนเก่งๆ ให้อยู่กับองค์กรในโลกยุค Digital Economy ที่มีการแข่งขันสูงได้อย่างไร?

ทักษะแบบไหนที่โลกต้องการ: จะอยู่รอดได้อย่างไรในโลกอนาคตของการทำงานที่หุ่นยนต์ AI จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

AI ในวงการ HR: การประเมินผลงานและการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์

เมื่ออนาคตการเก่งแค่ทักษะเดียวอาจไม่พอ – สอนเด็กให้รู้จักโค้ดดิ้งตั้งแต่เด็กจะดีกว่าหรือไม่

AI ในวงการ HR: ทำความเข้าใจอนาคตของโลกการทำงาน เมื่อหุ่นยนต์อาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลแทนมนุษย์

ไขทุกข้อสงสัยกับ 4 ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรในงาน Digital Workplace, Ideal Office for New Generation

เราจะใช้ Data ช่วยให้ ‘พนักงานสบายขึ้น’ และมี Productivity สูงขึ้นได้อย่างไร

ไกด์ไลน์เส้นทางบริหารจัดการแบบเข้มข้น สู่การเป็น ‘องค์กรนวัตกรรม’ ในโลกยุคใหม่