Loading...

เรียนรู้วัฒนธรรมการทำงานแบบ Netflix: ทำไมถึงมีแต่คนเก่งๆ ในองค์กร

AI ในวงการ Retail: หรือว่ายุคต่อไป การช้อปปิ้งจะไม่ใช่เรื่องของ “คน” แต่กลายเป็นเรื่องของ “หุ่นยนต์” ไปเสียแล้ว

ทักษะแบบไหนที่โลกต้องการ: จะอยู่รอดได้อย่างไรในโลกอนาคตของการทำงานที่หุ่นยนต์ AI จะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน

เมื่อรัฐต้องการสอดส่องประชาชน: กรณีศึกษา “จีน” กับการติดตาม-สืบเสาะ-ล้วงเลาะข้อมูลผ่านเทคโนโลยี

AI ในวงการ HR: ทำความเข้าใจอนาคตของโลกการทำงาน เมื่อหุ่นยนต์อาจจะเป็นหัวหน้าฝ่ายบุคคลแทนมนุษย์

อัลกอริทึมไม่ได้เป็นกลางอย่างที่คิด: ปัญหาที่องค์กรอาจต้องเผชิญกับการใช้ AI