สัมภาษณ์พิเศษ คุณพรรคธาดา ตรีรัตนพิทักษ์ Data Scientist ผู้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กลุ่มงาน Data Analytics ธนาคารแห่งประเทศไทย ยังไม่จบแค่เพียงวิดีโอตัวแรก หลังจากบทสัมภาษณ์นั้นกล่าวถึง การใช้ Big Data ชี้วัดภาวะเศรษฐกิจ – ทิศทางยุคใหม่ในธนาคารกลางทั่วโลก ครั้งนี้เข้าสู่ประเด็นสำคัญด้านความต้องการบุคลากรด้าน Data Scientist ซึ่งหลายคนก็กังวลว่า อาชีพนี้จะมาแทรกแซงและแย่งงานคนในทุกสาขาวิชาชีพ

ด้วยประสบการณ์ด้านการศึกษาและการทำงานซึ่งคลุกคลีอยู่กับ Data มหาศาล คุณพรรคธาดามองว่า ไม่ว่าจะทำงานใน Field ไหน เรื่อง Data จะสำคัญมากขึ้นในทุกๆ Field องค์กรก็จะตื่นตัวกับการนำข้อมูลหลายๆ อย่างที่เป็นข้อมูลในระดับ Micro และ Macro มาทำเป็น Policy based on Data หรือนโยบายที่ใช้ Data เป็นตัวขับเคลื่อนหลัก ซึ่งในองค์กรและสถาบันการศึกษาของต่างประเทศเห็นความสำคัญของ Big Data อย่างยิ่งยวด จึงวางแผนละเตรียมการรุดหน้าไปแล้ว

การผสมศาสตร์ครั้งสำคัญของสถาบันการศึกษาชั้นนำระดับโลก

“อย่างปีนี้ MIT (Massachusetts Institute of Technology) สหรัฐอเมริกาก็เพิ่งเปิด Major ใหม่ที่ผสมระหว่าง Economy กับ Machine Learning เพื่อเป็น Data Scientist เพราะ Economist ใหม่ๆ ต้องมี Tool ที่ใช้เทคนิคด้าน AI, Big Data เข้ามามากขึ้น” คุณพรรคธาดากล่าว

นั่นหมายความว่านักเศรษฐศาสตร์รุ่นหลังจะมีความรู้ด้านเทคโนโลยีเชิงลึกซึ่งช่วยให้การใช้ Data เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นำมาสู่คำถามที่ว่า…
คนที่ไม่มีความรู้ด้านการใช้ประโยชน์จาก Data จะตกงานไหม?
> มีทางที่เราจะเรียนรู้ด้าน Data ผ่านการทำงานบ้างไหม?
> ถ้าไม่เรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ Data จะเป็นอะไรไหม?

data“ไม่ว่าจะทำงานด้าน Medical หรือด้านอื่นๆ ก็ต้องใช้ Data มากขึ้น ซึ่งทุกวันก็จะมี Data ที่ต้อง Generated มากขึ้นเรื่อยๆ และตลอดเวลา ถ้าเราไม่ใช้ Data เราก็จะเสียเปรียบ และเวลาคิดนโยบายก็ไม่ดีเท่าที่ควรจะเป็น” คุณพรรคธาดากล่าว และยังสรุปเพิ่มเติมด้วยว่า

ในอนาคต Data Scientist จะเป็นอาชีพที่ใครก็ต้องการ ไม่ว่าจะ Field ใด อาทิ Social, Business, Policy Making, Science & Technology ซึ่งจะไม่ได้เข้าไปแทนที่คนด้วยการทำงานครบลูปเพียงลำพัง แต่จะเข้าไปทำงานผสมกับคนแต่ละ Field ไม่ว่าจะทำวิจัยหรืออะไรก็ตาม เพราะฉะนั้น คนใน Field ต่างๆ ก็จะรู้เทคนิคด้าน Big Data และด้าน Data Science มากขึ้นด้วยการทำงานแบบ Collaboration

\ VIABLE SAY \

มีเทรนด์และการวิเคราะห์คาดการณ์มากมายที่บอกว่าในอนาคต โลกของเราจะขับเคลื่อนด้วย data-driven เป็นหลัก คุณและองค์กรของคุณเตรียมความพร้อมไว้บ้างหรือยัง? นี่อาจจะถึงเวลามองหาคนที่มีความรู้ด้าน Data Sciences มาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแล้ว