เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ได้เปิดตัว Innovation and Technology Lab เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ใช้พื้นที่และอุปกรณ์เพื่อทำการค้นคว้าวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม

ภายในงาน Dr. Andrew Scown อธิการบดีมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด, ดร. จักรหล่ำ ศิลปสุวรรณชัย หัวหน้าภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ พันธมิตรทางธุรกิจ ได้แก่ บริษัทจีเอเบิล ผู้พัฒนาและให้บริการด้านระบบไอทีในประเทศไทย และ บริษัท BrikL สตาร์ทอัพด้านแฟชั่นเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธีเปิด

โดยมีคุณวัฒนพงศ์ วีรกุล Business Director บริษัทจีเอเบิล  และ Mr. Tobias Meixner ผู้ร่วมก่อตั้งและดำรงตำแหน่ง Chief Technology Officer บริษัท BrikL ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรในการแบ่งปันประสบการณ์ด้านนวัตกรรมและไอทีให้กับนักศึกษา

( Dr. Andrew Scown อธิการบดี มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด)

Dr. Andrew Scown ขึ้นกล่าวในพิธีเปิดถึงแกนหลักในการพัฒนาการเรียนรู้และการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดโลก ประกอบด้วย 4-I คือ International perspective (มุมมองแบบนานาชาติ), Industry linkage (การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม), Innovation (นวัตกรรม) และ Integrity (ความซื่อสัตย์) โดยย้ำว่าสิ่งสำคัญในยุคนี้ คือ Integrity หรือ การทำสิ่งที่ถูกต้องแม้จะไม่มีใครรับรู้ ซึ่งมีความสำคัญมากในวงการเทคโนโลยี  

(คุณวัฒนพงศ์ วีรกุล Business Director ตัวแทนจากกลุ่มบริษัทจีเอเบิล)

ต่อมา คุณวัฒนพงศ์ได้กล่าวถึงวิธีการทำให้นวัตกรรมประสบความสำเร็จว่า

“สิ่งแรกที่เราควรคำนึง คือ การรวบรวมนักคิด นักประดิษฐ์ และสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ได้อย่างสากล เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา สามารถใช้เครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของเขารวมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ทำให้เกิดเครือข่ายของเหล่าคนที่มีความสามารถ

ข้อสอง คือ เราควรคำนึงถึงวิธีการสร้างมูลค่าให้กับนวัตกรรมเพราะถ้าเราคิดค้นหรือสร้างอะไรใหม่ๆ ได้ แต่คนไม่เห็นคุณค่าของสิ่งเหล่านั้น หรือทำไปขายไม่ออก มันก็ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ดี ดังนั้น การสร้างคุณค่าให้กับนวัตกรรมเหล่านั้นย่อมเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้

ดังนั้น นวัตกรรมจึงหมายถึงการผสมผสานกันระหว่างความคิดสร้างสรรค์และการสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมด้วย”

(Mr. Tobias Meixner ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท BrikL)

Mr. Tobias Meixner ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท BrikL ได้เน้นย้ำถึงเรื่องนวัตกรรมเช่นกัน โดยกล่าวว่า “นวัตกรรมนั้นเกิดจากการที่เรานำแนวคิดของเราไปรวมกับเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้ที่มีอยู่และสร้างมันให้เกิดขึ้นมา การใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยนั้น เราสามารถพัฒนานวัตกรรมของเราได้ในเวลาไม่นาน ซึ่งอาจทำให้เราสามารถเติบโตได้ไวกว่าบริษัทระดับ Enterprise ได้เลยทีเดียว”

(ผู้เข้าร่วมงานเปิดตัวห้อง Innovation and Technology Lab)

ซึ่งทาง The VIABLE ขอสรุป Key Take Away ดังนี้

  1. นวัตกรรมนั้นจะประสบความสำเร็จได้เกิดจากการสร้างเครือข่ายของนักคิด หรือ นักประดิษฐ์ที่มีความคิดสร้างสรรค์และสามารถสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้
  2. เมื่อไอเดียมาผนวกกับเทคโนโลยี จะเป็นการเริ่มต้นของนวัตกรรมใหม่ได้อีกมากมาย

เกี่ยวกับ G-Able

G-Able คือบริษัทผู้พัฒนา, ติดตั้งจนถึงให้บริการด้านระบบ IT และ Digital ในไทย ซึ่งเป็นพันธมิตรกับบริษัทชั้นนำระดับโลกในด้าน Modern Digital Solutions, Enterprise Business Solutions และ IT Infrastructure Solutions โดยมีกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำในภาคเอกชนและรัฐบาล

www.g-able.com

inquiry@g-able.com

โทร 02-781-9333