ในชีวิตประจำวันเราอาจจะเห็นคอนเทนท์ต่างๆ มากมายผ่านโซเชียลมีเดียต่างๆ ทั้ง Facebook, Instagram, Twitter และอื่นๆ คอนเทนท์หรือเนื้อหาเหล่านั้นอาจจะเป็นบทความ วิดีโอหรือรูปภาพกราฟิก ที่ให้ความรู้เพื่อนำไปต่อยอดหรือเป็นเนื้อหาที่อยากให้คนมาติดตามเรื่องราวและมีเป้าหมายให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อหรือใช้บริการกับเรา

Storytelling เป็นรูปแบบหนึ่งของการสร้าง Content Marketing ที่เน้นหนักในการสร้างเรื่องราวเพื่อสร้างอารมณ์ร่วมของผู้บริโภคต่อสินค้าหรือบริการให้เป็นที่จดจำ และทำให้ตัวเนื้อหานั้นเกิด ‘คุณค่า’ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการทำคอนเทนท์มาร์เก็ตติ้ง ที่จะทำให้ผู้บริโภคย้อนกลับมาเสมอ

ทำอย่างไรให้ Storytelling ของเราโดนใจผู้บริโภค

การทำคอนเทนท์มาร์เกตติ้งในรูปแบบ Storytelling คือการใช้ศิลปะสร้างสรรค์เรื่องราวออกมา ซึ่งบางครั้งการใช้เพียงอารมณ์ในการสร้างสรรค์มันออกมาอาจทำให้เข้าถึงผู้บริโภคยากหรือไม่ตรงจุด ดังนั้นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ Storytelling ของเราโดนใจผู้บริโภคนั้น ต้องเริ่มจากเข้าใจในพฤติกรรมและความชอบก่อน

การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือ Customer Journey เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ดึงดูดลูกค้าได้ถูกช่วงเวลาและถูกวิธี ในกรณีของ Storytelling จะต้องสร้างสิ่งที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้ (Awareness) และ ทำให้เกิดความสนใจใคร่รู้ (Interest)

รูปภาพจาก pexels

Storytelling มักถูกนำมาใช้ในการสร้างแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ หรือการนำสิ่งที่อธิบายยากมาเล่าเป็นเรื่องราวที่เข้าใจง่ายตัวอย่างเช่น โฆษณาของธนาคารไทยพาณิชย์ที่เล่าเรื่องอาชีพที่เป็นที่ต้องการในยุคสมัยนี้ เช่น Data Analyst และ Coder ออกมาเป็นวิดิโอฉบับเข้าใจง่ายผ่านการใช้ชีวิตของตัวละครเพื่อรับสมัครงานในอาชีพนั้นๆ ซึ่งวิธีการทำ Content Marketing ในรูปแบบ Storytelling นี้ กำลังเป็นที่นิยมและสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ได้ดี เพราะ ไม่ใช่แค่การโฆษณาที่ยัดเยียดการขายให้แก่ผู้บริโภค แต่เป็นการสร้างประสบการณ์ร่วมกันระหว่างเราและผู้บริโภค”

แล้ว Digital Marketing เกี่ยวอะไร ?

Digital Marketing หรือการนำเทคโนโลยีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการตลาดมีส่วนช่วยในการสร้างประสิทธิภาพให้กับการทำการตลาดผ่าน Tools หรือเครื่องมือต่างๆ ในอดีตการตลาดเป็นแบบทางเดียวคือการสื่อสารจากนักการตลาดสู่ผู้บริโภค แต่ในปัจจุบันลูกค้าสามารถสื่อสารกลับไปยังนักการตลาดผ่านโลกออนไลน์ได้ ผ่านการโพสต์พูดคุย ข้อมูลการคลิก เวลาการชมโฆษณา และจำนวนคนที่เห็นโฆษณา

รูปภาพจาก pexels

นอกจากนี้ช่องทางการโฆษณาในโลกออนไลน์และออฟไลน์ยังมีหลากหลายมากกว่าในอดีต และนี่คือจุดเริ่มต้นของ Digital Marketing ซึ่งในการสร้างเรื่องราวหรือ Storytelling ที่เราต้องเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภคนั้น หากเราใช้ Tools ต่างๆ เข้ามาช่วย ในการนำข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมทั้งหมดมาวิเคราะห์ เพื่อใช้ในการวางแผนและกำหนดแนวทางในการสร้าง Storytelling หรือคอนเทนต์

ที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ตรงจุดมากกว่า สามารถวัดผลความสนใจหรือการเข้าถึงในแต่ละเนื้อหาของคอนเทนท์ได้ ซึ่งเครื่องมือทางเทคโนโลยีสามารถทำให้เห็นจุดบกพร่อง และสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้หรือพัฒนาเนื้อหาของเราได้อย่างตรงจุด

ดังนั้น Digital Marketing ทำให้การทำการตลาดต่างๆ เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะสามารถวัดผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ ผ่านเครื่องมือที่เข้ามาช่วย แม้กับการสร้างเนื้อหาหรือเรื่องราวที่เป็นการใช้ศาสตร์ทางศิลปะ ก็ยังสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพ