Loading...

[PR] หัวเว่ยเผยรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต 2019″

หัวเว่ย มารีน ร่วมมือกับ ทรอปิคอล ไซแอนส์ เริ่มโครงการ PEACE เคเบิ้ลใต้ทะเลเชื่อมเอเชียใต้และแอฟริกาตะวันออก