TOPICS

เริ่มแล้ว ขอวีซ่าไปสหรัฐฯ ต้องยื่นข้อมูลโซเชียล

ถือเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้มาตราการใหม่สำหรับผู้ที่จะ...

“The Future is Private” การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของ Facebook ที่เน้นความเป็นส่วนตัว

ในงานสัมมนา F8 ของ Facebook ประจำปีครั้งล่าสุดในปี 2019 นี้ Mark Zuckerberg ประกาศการรีดีไซน์แพลตฟอร์มครั้งใหญ่ ที่เน้นค...

ไขทุกข้อสงสัยกับ 4 ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรในงาน Digital Workplace, Ideal Office for New Generation

TOP VIEW