TOPICS

หัวเว่ยเผยรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจังหวัดภูเก็ต 2019″ [PR News]

หัวเว่ย เทคโนโลยี ได้เปิดตัวรายงานเชิงลึก “Smart City Framework and Guidance for Thailand: แผนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในจัง...

3 ปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์

ในยุคที่ดิจิทัลมีบทบาทกับธุรกิจหลายๆ ด้าน องค์กรน้อยใหญ่ไม่ว่าใหม่หรือเก่าล้วนมองหาเทคโนโลยีมาช่วยขับเคลื่อนหรือเปลี่ยนแ...

เมื่อรัฐต้องการสอดส่องประชาชน: กรณีศึกษา “จีน” กับการติดตาม-สืบเสาะ-ล้วงเลาะข้อมูลผ่านเทคโนโลยี

AI ในวงการ HR: การประเมินผลงานและการทำงานร่วมกันระหว่างหุ่นยนต์และมนุษย์

เมื่ออนาคตการเก่งแค่ทักษะเดียวอาจไม่พอ – สอนเด็กให้รู้จักโค้ดดิ้งตั้งแต่เด็กจะดีกว่าหรือไม่

TOP VIEW