ถือเป็นเรื่องที่คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจ หลังจากที่กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ ได้ประกาศใช้มาตราการใหม่สำหรับผู้ที่จะยื่นขอวีซ่าเพื่อเดินเข้าสหรัฐฯ ที่กำหนดให้เกือบทุกคนจะต้องแสดงข้อมูล รายละเอียดบัญชีโซเชียลมีเดีย อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและช่วง 5 ปีที่ผ่านมา โดยผู้ที่ถือพาสปอร์ตของฑูตหรือข้าราชการจะได้รับข้อยกเว้นสำหรับมาตราการใหม่นี้

โดยมาตราการดังกล่าวไม่ได้เพิ่งถูกเสนอขึ้นใหม่ แต่ได้ถูกเสนอขึ้นมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2561 จากรัฐบาลของทรัมป์ ซึ่งผู้ที่ยื่นขอวีซ่านั้นจะต้องกรอกข้อมูลบัญชีโซเชียลมีเดียของตนเอง เช่น ทวิตเตอร์ อินสตาแกรม เฟซบุ๊ก หรืออาจเป็นบัญชีอื่นก็ได้ แต่ต้องเป็นข้อมูลของตนเองจริงๆ ไม่อย่างนั้นอาจได้รับการลงโทษจากทางการอย่างร้ายแรง นอกจากการกรอกข้อมูลบัญชีโซเชียลแล้วยังต้องแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดินทางระหว่างต่างประเทศ หรือหากมีสมาชิกในครอบครัวที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการก่อการร้ายก็ต้องแจ้งด้วยเช่นกัน

การขอยื่นวีซ่าในครั้งนี้ได้มีการคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศ และการคัดกรองในเรื่องความปลอดภัยของพลเมืองในสหรัฐฯ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผู้ที่จะเดินทางไปทำงาน ทำธุรกิจ หรือศึกษาต่อ รวมถึงชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าประมาณ 14.7 ล้านคนต่อปีด้วย

\ ENDNOTE \
  • https://www.apnews.com/c96a215355b242e58107c2125c18fc4a
  • https://www.bbc.com/news/world-us-canada-48486672
  • https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-politics/us-visa-application-social-media-accounts-details-esta-check-a8940381.html